Чекори за зачленување на изнајмувач

Зачленувањето на Travel2Ohrid .com е брзо и едноставно, во само 3 чекори

Чекор 1.

Внесување на вашите лични податоци име, презиме, улуца и број, телефон и сл.
Информациите кои се потребни за да се воспостави контакт помеѓу изнајмувач и клиентот ќе бидат објавени.

Чекор 2.

Пополнување на формулар на кој ги внесувате информациите за вашите објекти: име на објект, категорија, реон, адреса, оддалеченост, усови, слики и цена.

Чекор 3.

Плаќање на симболична годишна чланарина и активирање на вашиот профил од страна на администраторот.Активирање и објавување на вашиот објект.

Доколку не сте во состојба да се зачлените online, слободно контактирајтене на:

Телефони за контакт: 071-212-132 и 076-481-320