Зачленување на ИЗДАВАЧ

Travel2 Ohrid.com е единствен сервис кој што нуди поврзување на луѓето кои
вршат изнајмување на своите капацитети во Охрид и околните туристички
места и луѓето на кои им е потребно сместување во истите.

Како регистриран ИЗНАЈМУВАЧ во Travel2Ohrid.com, вашите капацитети ќе бидат објавени
на вашиот сервис и ќе бидат видливи за туристи од Македонија и од целиот свет. Со нив
ќе комуницирате преку нашиот сервис или преку контакт информациите кои ќе ги внесете.

Веќе си зачленет? Ве молиме најавете се.

Ве молиме внесете ги следните информации

Лични податоци

Кориснички информации


Ако имате проблеми со зачленувањето, ве молиме контактирајте не !