Начин на плаќање

Уплата за членство на Travel2Ohrid.com и презентирање на вашите објекти за изнајмување се врши со уплатница:

Трансакциска сметка: 210501610543332

Банка на примач: НЛБ Тутунска Банка А.Д. Скопје

Назив и едиште на примач: Николче Спироски, Марко Нестороски 174 Охрид

Цел на дознаката: Годишна чланарина

За било какви информации ве молиме слободно контактирајтене на:

071-212-132 и 076-481-320